GENÇ ADIM EĞİTİM KURUMLARI;

VİZYONUMUZ;

Eğitim-öğretimde kalitesi ve başarılı çalışmaları ile fark yaratan, 21. Yüzyıla hazır, yaratıcı, dünyaya uyumlu, sorunlara çözüm getiren, üretken, ahlaklı, dinamik seçkin bir kurum olmaktır. Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz.

MİSYONUMUZ;

Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş;  iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.

Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri; En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş, teknoloji destekli, yabancı dil ağırlıklı, Değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili  ve dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmak, ortak amaç duygusu oluşturarak öğrenci, veli ve öğretmeni aynı  paydada buluşturan bir sistem kurgulamak, Yabancı dil eğitimi konusunda lider bir okul olmak

Öğrenme ortamına aktif katılımla öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan eğitim kadrosuyla çalışmaktır.

Herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan bir okul olmaktır.

Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarından  şekillenen bir eğitim ve öğretim ortamı sunmaktır.

İLKELERİMİZ;

Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olmak

Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve çağdaş değerlere sahip,  İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı, çevreyi koruma konusunda duyarlı, Girişimci bireyler yetiştirmek

Akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili öğrenciler  yetiştirmek

Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmak

Ortak amaç duygusu oluşturarak öğrenci, veli ve öğretmeni aynı  paydada buluşturan bir sistem kurgulamak

Eğitim kadrosuna değer veren ve sürekli geliştiren bir yapı Güçlü Kadro Kaliteli Eğitim’in iskeletini oluşturmak

Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğretmek ve dil eğitimi bir okul olmak

Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donatmak

Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,

Velilerimizle çocuklarının gelişimi için iletişim ve işbirliği içinde olmak, onlara rehberlik etmek.

Bilişim çağının gereklerine uygun olarak teknolojik araçları etkin olarak kullanabilen, teknolojik gelişimi merak eden, kodlama mantığı ile tanışmış bilinçli dijital vatandaşlar yetiştirmek

 • Ahmet ÇAKAN
  Ahmet ÇAKAN

  Kurucu

 • Aylin TAT
  Aylin TAT

  Okul Müdürü

 • Adem ÖZTÜRK
  Adem ÖZTÜRK

  Şube Müdürü

 • Atike ÇAKAN
  Atike ÇAKAN

  Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni

Sosyal Medya