REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Eğitim süreci içerisinde yapılan tüm faaliyetler rehberlik servisimiz tarafından takip edilerek, öğretmen, öğrenci, eğitim koçu ve veli eşgüdümünü sağlar.
Öğrencilerimiz ile haftalık ve aylık olmak üzere bireysel ve grupsal rehberlik çalışmaları yapar.
Mesleki rehberlik çalışmalarında; öğrencilerimize uygun yöntemlerle iş hayatında ve geleceğe sağlıklı hazırlanmalarını sağlar.
Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini sağlamak amaçlı çalışmalar yaparak süreci takip eder.
Öğretmen ve yöneticilerin ortak rehberlik anlayışı kazanmaları, bu alanda bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.
Eğitim koç çalışmalarında, öğretmenimize yol gösterici olur.
Kurum içi ve dışı etkinlikleri organize eder.
Öğrencilerimizi tanıma amaçlı bilgi toplama çalışmaları yapar.
Eğitsel rehberli çalışmaları yapar.
Kişisel gelişim seminerleri organize eder.
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

Eğitim süreci içerisinde öğrencilerimizin kendi iç dünyası ve sosyal - kültürel çevreden kaynaklı yaşadığı problemleri tespit ederek yaşının ve çağın getirdiği olumlu ve olumsuz gelişmelere karşı nerede ve nasıl durması gerektiği ile ilgili ona yol gösterici olmak amaçlı profesyonel eğitmenimiz tarafından yapılacak olan düzenli bir çalışmadır.
Danışmanlık Hizmeti; Eğitim süreci içerisinde anne babaların öğrenciye nasıl davranmaları ve yaklaşmaları konusunda, öğrenciyi anlamaları ve empati kurabilme kabiliyetlerini geliştirme noktasında profesyonel eğitmenimiz eşliğinde düzenli yapılacak olan çalışmadır.
 • Ahmet ÇAKAN
  Ahmet ÇAKAN

  Kurucu

 • Aylin TAT
  Aylin TAT

  Okul Müdürü

 • Adem ÖZTÜRK
  Adem ÖZTÜRK

  Şube Müdürü

 • Atike ÇAKAN
  Atike ÇAKAN

  Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni

Sosyal Medya